Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

VYJMENOVANÁ SLOVA OD Z

Cena 44 Kč s DPH
Formát Zvětšený A5
Počet stran 60
První vydání 2009

TATO VYJEMNOVANÁ SLOVA OD Z - V POŘADÍ Z, B, L, M, P, S, V PATŘÍ PRIMÁRNĚ K NAŠÍ UČEBNICI ČESKÝ JAZYK A KOMUNKACE PRO 3. ROČNÍK, VE KTERÉ TAKÉ ZAČÍNÁME JAKO PRVNÍ PROBÍRAT ŘADU SLOV OD Z.

Nově zpracovaný pracovní sešit, který odpovídá požadavkům RVP – žáci mají do konce 3. třídy odůvodňovat a psát správně vyjmenovaná slova a jejich tvary. Učivo je seřazeno netradičně. Jako první se probírají vyjmenovaná slova po Z. Až potom následují kapitoly po B, po L, po M, po P, po S, po V.

Důvody jiného řazení učiva:

  • postup od jednoduchého ke složitějšímu;
  • slov po Z je nejméně a žáci snáze pochopí princip pravopisu po obojetné souhlásce uvnitř slov;
  • žáci rozumí významu všech slov po Z.

Každá kapitola je metodicky rozpracována od úkolů k porozumění významu vyjmenovaných slov, pamětného zvládnutí slov, po přepis, opis, práci s jinými tvary, doplňování neúplných slov, tvoření slov, vět, řešení rébusů, křížovek, osmisměrek apod. Metodický postup je uveden přímo v sešitě. Součástí sešitu je karta s vyjmenovanými slovy a pravopisný slovníček.

Primárním cílem je co nejlepší pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov a jejich pravopisu. Příbuzná slova žáci zkoumají z hlediska jejich významu, vyhledávají je v textu, ale pravopis příbuzných slov ke slovům vyjmenovaným je učivem II. období (4. – 5. ročníku).

Sešit je nedílnou součástí učebnice Český jazyk a komunikace pro 3. ročník, se kterou tvoří jeden celek, neboť také v učebnici je učivo vyjmenovaných slov probíráno v tomto pořadí (první je kapitola slov po Z).

Související produkty