Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

VYJMENOVANÁ SLOVA OD B

Cena 44 Kč s DPH
Formát Zvětšený A5
Počet stran 60
První vydání 2009

Několikrát přepracovaný pracovní sešit s cílem vyhovět požadavkům RVP: Žák do konce 3. třídy odůvodňuje a píše správně vyjmenovaná slova a jejich tvary. Učivo je seřazeno tradičně v pořadí: vyjmenovaná slova po B, po L, po M, po P, po S, po V, po Z.

Každá kapitola je metodicky rozpracována od úkolů k porozumění významu vyjmenovaných slov, pamětného zvládnutí slov, po přepis, opis, práci s jinými tvary, doplňování neúplných slov, tvoření slov, vět, řešení rébusů, křížovek, osmisměrek apod. Metodický postup je uveden přímo v sešitě. Součástí sešitu je karta s vyjmenovanými slovy a pravopisný slovníček.

Primárním cílem je co nejlepší pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov a jejich pravopisu. Příbuzná slova žáci zkoumají z hlediska jejich významu, vyhledávají je v textu, ale pravopis příbuzných slov ke slovům vyjmenovaným je učivem II. období (4. – 5. ročníku).

Sešit je vhodný ke všem učebnicím ČJ pro 3. ročník z jiných nakladatelství.