Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

VLASTIVĚDA PRO 4. ročník

Cena 55 Kč s DPH
Formát A4
Počet stran 48
První vydání 2010
Metodický průvodce ano

Jedná se o pracovní sešit, který lze kombinovat s kteroukoli učebnicí vlastivědy aj. info zdroji. „Faktografie“ najdete v každé učebnici víc než dost, ale sešit nabízí ke všem předepsaným tématům především spoustu úkolů, aktivit, námětů pro práci.

Některá témata jsou propojena s obsahem učebnice ČJ a komunikace pro 4. ročník. Např. téma Praha v ČJ: pověst o vzniku Prahy, odborný text o Praze, pravopisné a komunikační úkoly s danou tematikou. Souběžně ve vlastivědě: práce s plánkem, mapou Prahy.

Zeměpisná část je věnována učivu o ČR. Dějepisná část zahrnuje nejstarší dějiny. Součástí učebnice je precizně rozpracované metodika s přesně formulovanými výstupy, s mnoha náměty, metodickými postupy, řešením úkolů.

Sešit je nutné doplnit vhodnými mapami ČR (nástěnnou i žákovskými).

Související produkty