Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

ŠKOLÁK PEPA 1, původní

Publikaci nelze momentálně objednat

ŠKOLÁK PEPA 1, původní

Cena 99,00 Kč s DPH
Formát A4
Počet stran 100
První vydání 2019
Metodický průvodce ano

Tato původní verze už je vyprodaná, nahradila je inovovaná verze 2021.

PŘÍZNIVCI PRVŇÁČKA PEPY A VŠECH DALŠÍCH "PEPOVIN" = UČEBNIC PRO 1. TŘÍDU

V učebnicích Školák 1 a Školák 2 je důraz kladen především na to, že se jedná prioritně o učebnici čtení, která musí splňovat přísná kritéria:

       1. METODICKÁ PŘESNOST (přiměřenost, návaznost učiva, dostatek cvičení na opakování, cyklické opakování, stupňovaná náročnost, hvězdičkové úkoly pro čtenáře, úkoly pro rozvoj všech složekjazyka - mluvnice, čtení, slohová a komunikační výuka...)

  1. PŘEHLEDNOST pro žáky i rodiče (opakující se prvky a zadání úkolů, přehledné uspořádání na stránce, dostatečné rozestupy, vhodná velikost písma, ukázky řešení u nových typů cvičení…).
  2. RESPEKTUJE ZÁKONITOSTI VÝUKY ČTENÍ - při výuce čtení je nejvhodnější černý text na bílém podkladu (žádný „barevný mišmaš“, nutné je cyklické opakování, čtení od jednoduššího po složitější, postupné přidávání těžších slov, slovních spojení, dostatečný trénink - dril).
  3. Zařadila jsem i TABULKY ČTENÍ na čtenářský dril, na domácí procvičování a upevňování probraných slov.
  4. TÉMATICKÁ a INTEGROVANÁ - témata kopírují průběh roku, svátky, učivo prvouky, osobnostně sociální témata. Učebnice jsou „o něčem“ – resp. o tom, co se má žák v 1. třídě učit dle osnov Člověk a jeho svět – ne „každý pes jiná ves“. Učebnice systematicky a stoprocentně integruje učivo českého jazyka i prvouky.
  5. MODERNÍ A PŘITAŽLIVÁ - dostatek netradičních efektivních cvičení, po kterých volali žáci v pilotních verzích (bludiště, tajenky, záhady, šifry apod.)
  6. METODICKÝ PRŮVODCE- tak jako všechny učebnice pro 1. třídu, i Školák 1 bude postupně doplněn velmi podrobnou metodikou, tematickým plánem, časovým plánem, rozpracováním prvoučných cílů, množstvím ukázek z výuky, dalšími materiály, diagnostickými prověrkami aj.

LISTY JSOU VOLNĚ K DISPOZICI. VELMI BYCH UVÍTALA KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY A POZNATKY PŘI PRÁCI S JEDNOTLIVÝMI STRÁNKAMI (NAPŘ., JAK FUNGUJÍ BLUDIŠTĚ, VYBARVOVACÍ OBRÁZKY, KŘÍŽOVKY…). JESTLI SE NEVLOUDILA CHYBIČKA, NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO OPRAVU ČEHOKOLI.

Související produkty