Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

S PEPOU DO ŠKOLY, VERZE 2021

Cena 77,00 Kč s DPH
Formát A4
Počet stran 42
První vydání 2019
Metodický průvodce ano

METODIKA JE V ELEKTORNICKÉ PODOBĚ VOLNĚ KE STAŽENÍ (IKONKA ČÍST VÍCE VEDLE OBRÁZKU TITULKY).

UČEBNICE ČJ A PRVOUKA - PŘEDČTENÁŘSKÉ OBDOBÍ, 4-6 TÝDNŮ (ZÁŘÍ-POLOVINA ŘÍJNA). 

HLAVNÍM CÍLEM UČEBNICE JE PROSTŘEDNICTVÍM AKTIVIT A ČINNOSTÍ POSÍLIT U DĚTÍ ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ, PROTOROVOU ORIENTACI, ROZVÍJET SLOVNÍ ZÁSOBU. MNOHO AKTIVIT SE TAKÉ VĚNUJE POROZUMĚNÍ JAZYKOVÝM POJMŮM, KTERÉ PŘI ČTENÍ BĚŽNĚ POUŽÍVÁME: PÍSMENO, SLOVO, VĚTA, ZAČÁTEK VĚTY,  KONEC VĚTY.

V PRVOUCE SE VĚNUJEME TÉMATŮM  LIDÉ KOLEM  MĚ - JSEM ŠKOLÁK A PODZIMNÍ PŘÍRODA.

 

Související produkty