Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

PRVOUKA S MARŤÁNKEM 2. ročník

Cena 77,00 Kč s DPH
Formát A4
Počet stran 60
První vydání 2013
Metodický průvodce ano

Tvoří tematicky propojený soubor s učebnicí Český jazyk a komunikace pro 2. ročník. Jedná se o pracovní učebnici (jsou zde jak výukové texty zahrnující informace k zapamatování, tak množství úkolů, aktivit, činností). Učebnice obsahuje 10 kapitol, na každý měsíc jednu. Není potřeba žádný pracovní sešit, ani jiná učebnice. Obsah učebnice lze využít na 100% na základě precizně rozpracované metodiky.

Metodika obsahuje konkrétně formulované výstupy korespondující s výstupy RVP i škálu vhodných metodických postupů využitelných v hodinách prvouky. Největším pomocníkem pro učitele jsou podrobně rozpracovány jednotlivé kapitoly od motivace žáků, evokace učiva, přes další náměty, vhodné úkoly k procvičování a také úkoly k testování a hodnocení žáků.

Klady učebnice:

  • přiměřenost, respektuje osnovy;
  • nezatěžuje vědátorováním, biflováním nesmyslných pojmů;
  • důraz kladen na čtení s porozuměním, na přemýšlení, objevování, tvoření, na spolupráci a radost z různorodých činností;
  • tvoří unikátní soubor s učebnicí češtiny pro 2. ročník – učebnice jsou tematicky propojeny, jedna navazuje na druhou, umožňují tematickou mezipředmětovou výuku.

Související produkty