Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

PŘÍRODOVĚDA pro 5. ročník

Cena 55 Kč s DPH
Formát A4
Počet stran 56
První vydání 2011
Metodický průvodce ano

Jedná se o důkladně přepracovaný původní pracovní sešit Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 5. ročník se záměrem respektovat cíle a požadavky RVP. Změny jsou značné, neboť jsme v souladu s osnovami zařadili zcela nové kapitoly týkající se osobní bezpečnosti, sexuální výchovy, finanční gramotnosti, Evropské unie, právního vědomí žáků. Novým způsobem je zpracována také kapitola o lidském těle (méně biflování, více praktických aktivit). Byly zcela vyřazeny kapitoly o jednoduchých strojích a elektrické energii, neboť RVP pro 1. stupeň dané učivo neobsahuje.

Přírodověda 5 je pracovní učebnice (jsou zde jak výukové texty zahrnující „teorii“, tak množství úkolů, aktivit, činností). Nepoužívá se žádný pracovní sešit ani jiná učebnice. Obsah učebnice lze využít na 100% na základě precizně rozpracované metodiky. Najdete v ní naprosto vše, co k výuce potřebujete: obsah učiva, výstupy, strategie k utváření kompetencí, integrace průřezových témat, metody výuky, rozpracování každé kapitoly s řešením úkolů v učebnici, práce k testování a hodnocení žáků a další náměty k práci.

Související produkty