Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

PŘÍRODOVĚDA pro 4. ročník

Cena 55 Kč s DPH
Formát A4
Počet stran 48
První vydání 2010
Metodický průvodce ano

Jedná se o pracovní sešit, který lze kombinovat s jinými vhodnými informačními zdroji, případně s kteroukoli učebnicí přírodovědy. „Teorie“ najdete v každé učebnici víc než dost, ale sešit obsahuje ke všem tématům především spoustu úkolů, aktivit, námětů pro práci. Součástí učebnice je precizně rozpracované metodika s přesně formulovanými výstupy, s mnoha náměty, metodickými postupy, které může vyučující v každé kapitole využít.

Učebnici je vhodné doplnit atlasy rostlin, zvířat, aj. informačními zdroji – viz přehled v metodice.

Související produkty