Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Metodika PRV3, PDF na vytisknutí

Cena 33,00 Kč s DPH
Formát A5
Počet stran 64
První vydání 2012

Metodika obsahuje:

  • přesný a podrobný obsah učiva, tj. výstupy RVP pro dané období a k nim formulované konkrétní cíle (výstupy) pro daný předmět a daný ročník, na které navazují konkrétní aktivity, úkoly, učivo i činnosti v učebnici;
  • přehled vhodných strategií k utváření jednotlivých kompetencí;
  • metody výuky (podrobný přehled a popis metod využitelných při práci s učebnicí);
  • přehled průřezových témat integrovaných do obsahu dané učebnice;
  • podrobné rozpracování každé kapitoly s řešením úkolů v učebnici, tzn. další náměty k práci, úkoly k evokaci učiva, k uvědomění si významu i k reflexi;
  • různé zajímavosti, literární ukázky; rozšiřující úkoly pro nadané žáky;
  • praktické ukázky a návody k využití konkrétní - vhodné metody z databáze nabízených metod;
  • ukázkové práce k testování a hodnocení žáků.

Související produkty