Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Schvalovací doložka učebnic

Moje učebnice doložky nemají, ani jsem o ně nežádala. V dřívějších letech, kdy učebnice začaly vycházet, ministerstvo doložky neudělovalo. Doložky nejsou k nákupu učebnic potřebné a vůbec nic nevypovídají o jejich kvalitě. Vždyť např. moje 20 let staré učebnice ČJ z Nové školy Brno dostaly nově doložky na další roky, i když vůbec nebyly přepracovány podle RVP, ani svými autory jakkoli inovovány.

Přitom dle školského zákona mohou školy nakupovat pouze ty materiály, které jsou v souladu s RVP. Pro jistotu jsem se před vydáním prvního dílu učebnice Český jazyk a komunikace na doložky informovala a tady je odpověď:

Dobrý večer, konzultoval jsem Váš dotaz s kolegyněmi na úřadě a odpověď zní – z peněz od státu (MŠMT) můžete nakupovat takové učebnice, jaké potřebujete pro výuku bez ohledu na to, zda mají doložku nebo ne. Dříve se opravdu mohly kupovat pouze materiály s doložkou, ale to už neplatí. MŠMT už ani žádné nové doložky nevydává. Karel Kočvárek, KÚ Brno, 2008

Jelikož se čas od času objeví škola, která doložku požaduje a ministerští úředníci už zase doložky udělují, pravděpodobně při vydání nových učebnic do 1. třídy (přelom roku 2017/2018) předložím celou řadu svých učebnic ke schválení a zařazení do seznamu učebnic, i když jsem se tomu tolik let z výše uvedených důvodů bránila.

Co říká o nákupu učebnic zákon

Podle § 27 školského zákona mohou školy při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v seznamu učebnic se schvalovací doložkou používat i další učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám. O použití učebnic i učebních textů rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za splnění uvedených podmínek.