Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Co to jsou pracovní učebnice

Pracovní učebnice jsou koncipovány tak, že je v nich zpracováno jak učivo – definice, poučky, naučné texty k danému učivu, související ukázky z krásné nebo odborné literatury, tak také úkoly pro žáky. Žáci do nich píší.

Nejsou příliš obsáhlé, protože pracovní učebnice „obsahují pouze to, co má vidět a hlavně maximálně využívat žák ke svému učení.“ K výuce jsou naprosto dostačující, obsahují vše, co je dáno osnovami (RVP) a nejsou k nim potřebné žádné jiné učebnice, ani pracovní sešity (pokud není v popisu učebnice uvedeno jinak).

Vše, co potřebuje „vidět“ a mít připraveno učitel je rozpracováno v podrobných metodikách, ve kterých najdete: