Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

ČJ 2. ročník, 1. DÍL

Cena 77,00 Kč s DPH
Formát A4
Počet stran 56
První vydání 2022
Metodický průvodce ano

METODICKÝ PRŮVODCE JE K DISPOZICI POUZE V EL. PODOBĚ.

Jedná se o pracovní učebnici na 1. pololetí 2. ročníku.

5 kapitol na 5 měsíců je tematicky propojeno s výukou prvouky. Každá kapitola je uvedena cíli na celý měsíc. Na konci kapitoly je souhrnná práce ověřující, nakolik se podařilo žákovi splnit dané cíle. 

V každé kapitole jsou rovnoměrně zastoupeny úkoly komunikační, slohové, mluvnické, pravopisné. Objevují se také úkoly vedoucí k porozumění textu.

Související produkty