Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE 4. ročník

Cena 55 Kč s DPH
Formát A4
Počet stran 64
První vydání 2007
Metodický průvodce ano

Pracovní učebnice, obsahuje učivo jazykové (mluvnice i pravopis), komunikační a slohové výchovy. Všechny složky češtiny v učebnici navzájem prolínají. Učebnice je rozdělena do sedmnácti kapitol, z nichž některé korespondují s tématy v učebnici přírodovědy a vlastivědy pro 4. ročník. Tím je umožněna efektivní mezipředmětová výuka. Součástí učebnice je rozsáhlá metodická příručka se vším, co k výuce potřebujete.

K procvičování a upevňování pravopisného učiva slouží speciálně vytvořené pracovní sešity Vyjmenovaná slova pro pokročilé a Tajemství pravopisu, které je vhodné k učebnici využít.

Podrobnější informace k učebnicím češtiny najdete v textu: Čím jsou výjimečné učebnice češtiny.

Související produkty