Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE 3. ročník

Cena 55 Kč s DPH
Formát A4
Počet stran 76
První vydání 2008
Metodický průvodce ano

Pracovní učebnice, obsahuje učivo jazykové (mluvnice i pravopis), komunikační a slohové výchovy. Všechny složky češtiny v učebnici navzájem prolínají. Učebnice je rozdělena do deseti kapitol, které jsou tematicky propojeny s kapitolami v učebnici Prvouka pro 3. ročník. Tím je umožněna efektivní mezipředmětová výuka. Součástí učebnice je rozsáhlá metodická příručka se vším, co k výuce potřebujete.

K procvičování a upevňování pravopisného učiva slouží speciálně vytvořený pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z, který je nedílnou součástí učebnice.

Podrobnější informace k učebnicím češtiny najdete v textu: Čím jsou výjimečné učebnice češtiny.

Související produkty