Vyjmenovaná slova od Z


Cena
50 Kč

Kód produktu
P00020

Skladem
ks

TATO VYJMENOVANÁ SLOVA OD Z - V POŘADÍ Z, B, L, M, P, S, V - PATŘÍ PRIMÁRNĚ K UČEBNICI HANAMI: ČESKÝ JAZYK A KOMUNKACE PRO 3. ROČNÍK, VE KTERÉ TAKÉ ZAČÍNÁME JAKO PRVNÍ PROBÍRAT ŘADU SLOV OD Z.

Pracovní sešit odpovídá požadavkům RVP – žáci mají do konce 3. třídy odůvodňovat a psát správně vyjmenovaná slova a jejich tvary. Učivo je seřazeno netradičně. Jako první se probírají vyjmenovaná slova po Z. Až potom následují kapitoly po B, po L, po M, po P, po S, po V.

Důvody jiného řazení učiva:

  • postup od jednoduchého ke složitějšímu;
  • slov po Z je nejméně a žáci snáze pochopí princip pravopisu po obojetné souhlásce uvnitř slov;
  • žáci rozumí významu všech slov po Z.

Každá kapitola je metodicky rozpracována od úkolů k porozumění významu vyjmenovaných slov, pamětného zvládnutí slov, po přepis, opis, práci s jinými tvary, doplňování neúplných slov, tvoření slov, vět, řešení rébusů, křížovek, osmisměrek apod. Metodický postup je uveden přímo v sešitě. Součástí sešitu je karta s vyjmenovanými slovy a pravopisný slovníček.

Primárním cílem je co nejlepší pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov a jejich pravopisu. Příbuzná slova žáci zkoumají z hlediska jejich významu, vyhledávají je v textu, ale pravopis příbuzných slov ke slovům vyjmenovaným je učivem II. období (4. – 5. ročníku).

Sešit je nedílnou součástí učebnice Český jazyk a komunikace pro 3. ročník (HANAMI s.r.o.), se kterou tvoří jeden celek, neboť také v učebnici je učivo vyjmenovaných slov probíráno v tomto pořadí (první je kapitola slov po Z).

Parametry
Počet stran 60
První vydání 2009
Formát A5