Vlastivěda pro 5. ročník


Cena
65 Kč

Kód produktu
P00029

Skladem
ks

Jedná se o důkladně přepracovaný původní pracovní sešit Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 5. ročník se záměrem respektovat cíle a požadavky RVP.

Vlastivěda 5 je pracovní učebnice (jsou zde jak výukové texty zahrnující „teorii“, tak množství úkolů, aktivit, činností). Nepoužívá se žádný pracovní sešit ani jiná učebnice. Zeměpisná část zahrnuje učivo o Evropě. Dějepisná část je věnována novodobým dějinám, které jsou zpracovány naprosto odlišně a zcela originálně tak, abychom naplnili požadavky osnov. Citace osnov: Žák pracuje s časovými údaji; využívá archivů, knihoven, sbírek galerií, muzeí; orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti; srovnává na vybraných ukázkách způsob života a práce předků a to vše s přihlédnutím k regionálním specifikům. Dalšími cíli bylo přiblížit žákům historii co nejpřirozeněji a nejpřitažlivěji, respektovat jejich věkové možnosti, propojit učivo se životem, s regionem. V učebnici je dostatek zajímavých odborných textů i literárních ukázek – přiměřených věku žáků, na nichž spolu s učením se o historii rozvíjíme čtenářskou gramotnost žáků.

Obsah učebnice lze využít na 100% na základě precizně rozpracované metodiky. Najdete v ní naprosto vše, co k výuce potřebujete: obsah učiva, výstupy, strategie k utváření kompetencí, integrace průřezových témat, metody výuky, rozpracování každé kapitoly s řešením úkolů v učebnici, práce k testování a hodnocení žáků a další náměty k práci.

Učebnici je nutné doplnit vhodnými mapami Evropy (nástěnnou i žákovskými). Další informace lze čerpat z dostupných zdrojů. Pro splnění jednoho z cílů výuky je žádoucí využívat archivů, knihoven, kronik aj. regionálních informačních zdrojů.

Parametry
Počet stran 60
První vydání 2011
Formát A4