Vlastivěda pro 4. ročník


Cena
60 Kč

Kód produktu
P00026

Skladem
ks

Jedná se o pracovní sešit, který lze kombinovat s kteroukoli učebnicí vlastivědy aj. info zdroji. „Faktografie“ najdete v každé učebnici víc než dost, ale sešit nabízí ke všem předepsaným tématům především spoustu úkolů, aktivit, námětů pro práci.

Některá témata jsou propojena s obsahem učebnice ČJ a komunikace pro 4. ročník. Např. téma Praha v ČJ: pověst o vzniku Prahy, odborný text o Praze, pravopisné a komunikační úkoly s danou tematikou. Souběžně ve vlastivědě: práce s plánkem, mapou Prahy.

Zeměpisná část je věnována učivu o ČR. Dějepisná část zahrnuje nejstarší dějiny. Součástí učebnice je precizně rozpracované metodika s přesně formulovanými výstupy, s mnoha náměty, metodickými postupy, řešením úkolů.

Sešit je nutné doplnit vhodnými mapami ČR (nástěnnou i žákovskými).

Parametry
Počet stran 48
První vydání 2010
Formát A4