Tajemství pravopisu


Cena
80 Kč

Kód produktu
P00025

Skladem
ks

Jedná se o pracovní sešit vhodný k doplnění jakékoli učebnice ČJ pro 4. a 5. ročník. Sešit zahrnuje všechna pravopisná učiva, která osnovy pro II. období ZŠ předepisují: pravopis i/y po obojetné souhlásce (příbuzná slova ke slovům vyjmenovaným), koncovky podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, koncovky přídavných jmen měkkých a tvrdých.

Každé pravopisné učivo je zpracováno systematicky krok za krokem včetně podrobného metodického postupu k jednotlivým krokům. Každý krok je následně procvičován prostřednictvím modelových cvičení. Cílem je, aby si žáci postupně vytvářeli algoritmy řešení jednotlivých pravopisných jevů, aby si dovedli poradit, odůvodnit a napsat jev správně.

Praktickým pomocníkem pro žáky by měly být podrobné přehledy učiva, na nichž je metodický postup rozpracován jak slovně (v podobě definic), ale jednotlivé kroky doprovází také pomocné obrázky (piktogramy), grafické nápovědy, ukázkové příklady. Záměrem je respektovat specifika učení dětí mladšího školního věku (názornost, porozumění, slyšet, vidět, předvést, vyzkoušet si), aby žáci měli možnost vnímat učivo všemi smysly, aby je pochopili a mohli max. uplatnit vlastní učební styl (verbální, vizuální, příp. pohybový). K možnosti zpětné vazby slouží pravopisný slovník k jednotlivým jevům a správné řešení úkolů.

Parametry
Počet stran 128
První vydání 2015
Formát A5