Prvouka pro 3. ročník


Cena
55 Kč

Kód produktu
P00022

Skladem
ks

Tvoří unikátní soubor s učebnicí Český jazyk a komunikace pro 3. ročník. Obě učebnice jsou tematicky propojeny k realizaci integrované tematické výuky.

Jedná se o pracovní učebnici (jsou zde jak výukové texty zahrnující „teorii i poučky“, tak množství úkolů, aktivit, činností). Nepoužívá se žádný pracovní sešit ani jiná učebnice. Obsah učebnice lze využít na 100% na základě precizně rozpracované metodiky.

Metodika obsahuje konkrétně formulované výstupy korespondující s výstupy RVP i škálu vhodných metodických postupů využitelných v hodinách prvouky. Největším pomocníkem pro učitele jsou podrobně rozpracovány jednotlivé kapitoly od motivace žáků, evokace učiva, přes další náměty, vhodné úkoly k procvičování a také úkoly k testování a hodnocení žáků.

Hlavní náplní učebnice jsou témata dána osnovami v kapitole MÍSTO, KDE ŽIJEME (naše obec, okolí obce, zajímavé osobnosti, plánek, historie – pověsti, budovy, příroda, dopravní situace). Jsou zde podrobně rozpracovány náměty a úkoly k vycházkám, bez nichž se výuka místopisu neobejde.

Učebnici je dobré doplnit informačními zdroji o místě, kde žijete (pověsti, kroniky, místopisné knihy, plánky, mapky, pohledy aj. propagační materiály).

Parametry
Počet stran 100
První vydání 2012
Formát A5