Český jazyk a komunikace pro 5. ročník


Cena
65 Kč

Kód produktu
P00028

Skladem
ks

Pracovní učebnice, obsahuje učivo jazykové (mluvnice i pravopis), komunikační a slohové výchovy. Všechny složky češtiny v učebnici navzájem prolínají. Učebnice je rozdělena do deseti kapitol, z nichž některé korespondují s tématy v učebnici přírodovědy a vlastivědy pro 5. ročník. Tím je umožněna efektivní mezipředmětová výuka. Součástí učebnice je rozsáhlá metodická příručka se vším, co k výuce potřebujete.

K procvičování a upevňování pravopisného učiva slouží speciálně vytvořené pracovní sešity Vyjmenovaná slova pro pokročilé a Tajemství pravopisu, které je vhodné k učebnici využít.

Podrobnější informace k učebnicím češtiny najdete v textu: Čím jsou výjimečné učebnice češtiny.

Parametry
Počet stran 60
První vydání 2007
Formát A4