Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Nakladatelství HANAMI

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Nakladatelství Hanami

Nakladatelství HANAMI vzniklo v roce 2003, kdy jsem se rozhodla vše, co vytvořím, vydávat na vlastní náklady, pod svým jménem. Co to znamená v praxi? Učebnici si sama napíši, sama si najmu ilustrátory a odborné poradce. Vše ověřím v praxi, případně na vzdělávacích akcích a připravím pro tiskárnu. V tiskárně spolupracuji s grafičkou na výsledné podobě stránek - provádím grafické i jazykové korektury. Titul nechám na vlastní náklady vytisknout. Poté prostřednictvím seminářů vzdělávám učitele, jak z učebnic učit, zasvěcuji je do metodických postupů, ukazuji využití v praxi. Sama také svoje učebnice prodávám a distribuuji do škol, případně zájemcům z řad učitelů nebo rodičů.