Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Kdo jsem

Stručný profesní životopis

Učitelské štace

Kontakty

Odborná a pedagogická kvalifikace

Další vzdělávání a absolvované kurzy 2006-dosud

Přehled publikační činnosti

2016 Pilotní soubor pro 1. třídu určený k ověřování
2015 Tajemství pravopisu
2013 Prvouka s marťánkem pro 2. ročník + metodický průvodce
2012 Prvouka pro 3. ročník + metodický průvodce
2011 Přírodověda pro 5. roč. vč. metodického průvodce (nově přepracováno)
Vlastivěda pro 5. roč. vč. metodického průvodce (nově přepracováno)
2010 Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 4. roč. + metodický průvodce (původní vydání z r. 2003 přepracováno podle RVP)
Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4. roč + metodický průvodce (původní vydání z r. 2003 přepracováno podle RVP)
2009 Vyjmenovaná slova od B, Vyjmenovaná slova od Z (sešity nahradily původní Vyjmenovaná slova hravě – nově)
Publikování v odborných časopisech Komenský a Moderní vyučování
2007 – 2008 Český jazyk a komunikace pro 2. – 5. ročník + metodický průvodce
2005 Vyjmenovaná slova hravě – nově, Vyjmenovaná slova pro pokročilé
2003 – 2004 Přírodověda a Vlastivěda pro 4. a 5. ročník
1992 – 2002 Nakladatelství Nová škola Brno
Působila jsem jako autorka a spoluautorka mnoha učebnic, pracovních sešitů a metodik pro 1. stupeň ZŠ.