Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK

22. 05. 2018

V současné době mám k dispozici pouze pilotní soubory učebnic:

a) S PEPOU DO ŠKOLY (předčtenářské období, příprava na čtení)

b) Školák Pepa 1 – čtení velkých písmen

c) Školák Pepa 2 – 2. díl čtení

d) Písanka hůlkové písmo k sešitu Školák Pepa 1.

Vše je k nahlédnutí na mých www.hanami.cz – NA ČEM PRACUJI – PILOTNÍ SOUBOR PRO 1. ROČNÍK. Jsou tam i metodiky s mnoha komentáři a ukázkami prací žáků. K otevření některých částí budete potřebovat heslo = hanami2017.

Většina materiálů je k dispozici pouze v el. podobě, na mém webu. Papírové verze pilotních souborů jsou vyprodané a už je nebudu tisknout, protože připravuji nové – dokonalejší verze.

Pilotní soubory jsme 3 roky testovali na mnoha školách, doplňovali, upravovali. Momentálně pracuji na nových – dokonalých verzích, které budou k dispozici až na školní rok 2019-2020.

Na září 2018 si můžete zakoupit pouze pracovní sešit ŠKOLÁK PEPA, který se hodí k jakékoli učebnici čtení a je přípravou žáka na čtení. Slouží k rozvoji jednotlivých percepcí a všeho potřebného pro nastartování učení v 1. třídě. Současně integruje učivo prvouky: kapitoly ŠKOLA-ŠKOLÁK; PODZIMNÍ PŘÍRODA.

 Možnosti objednání a další informace: na www.hanami.cz – PUBLIKAČNÍ ČINNOST.

Zobrazit všechny novinky