Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Tajemství pravopisu

19. 11. 2016

Na školní rok 2015/2016 jsem vydala nový pravopisný sešit pro 4. a 5. ročník s názvem TAJEMSTVÍ PRAVOPISU. Sešit zahrnuje všechna pravopisná učiva, která osnovy pro II. období ZŠ předepisují, tedy:

Každé pravopisné učivo je zpracováno systematicky krok za krokem včetně podrobného metodického postupu u jednotlivých kroků, které jsou následně procvičovány a upevňovány pomocí modelových cvičení. Žák dostává srozumitelný návod, jak při řešení pravopisného jevu postupovat. Má k dispozici teoretický výklad i praktické ukázky u všech kroků, kterými musí projít, aby pravopisné učivo zvládl. Současně vidí, v které etapě dělá chybu, takže se může o krok vrátit a daný úsek procvičit tak, aby postupoval k cíli uvědoměle se záměrem „nenapsat chybu“. Cílem je, aby si žáci postupně vytvářeli algoritmus řešení jednotlivých pravopisných jevů, aby si dovedli poradit, odůvodnit a napsat jev správně.

Novinkou je, že metodický postup k jednotlivým jevům neuvádíme pouze slovně (v podobě definic), ale jednotlivé kroky doprovází názorné obrázky – piktogramy, grafické nápovědy, rady. Záměrem je respektovat specifika učení dětí mladšího školního věku (názornost, porozumění, slyšet, vidět, vyzkoušet si prakticky, ztvárnit obrázkem, pohybem…), aby žáci měli možnost vnímat učivo všemi smysly, aby je pochopili a mohli max. uplatnit vlastní učební styl.

Samozřejmostí je pravopisný slovník jednotlivých jevů i správná řešení, aby žáci měli okamžitou zpětnou vazbu, případně fundovanou nápovědu a nemuseli „střílet od boku“. Je mnohem efektivnější, když si žáci správné řešení vyhledají, než když napíší chybu a posléze ji opravují.

Jsem přesvědčena, že tento sešit by měli mít k dispozici všichni žáci 4. – 5. tříd ZŠ.

Zobrazit všechny novinky