Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

DOLOŽKA K UČEBNICÍM 1. ROČNÍK

16. 05. 2021

Vážená paní Mühlhauserová,
vyhovujeme Vaší žádosti a udělujeme schvalovací doložku souboru učebních materiálů určených pro výuku vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět pro 1. ročník ZŠ: S Pepou do školy, Školák Pepa 1, Školák Pepa 2, Čárymáry s Pepou, Pepova písanka 1-3.
Na rubové straně titulního listu učebnic uvádějte text schvalovací doložky v tomto doslovném znění:
”Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-14429/2020-5 dne 1. 7. 2020 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.”

Zobrazit všechny novinky