Poskytujeme školám Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění je jedním ze způsobů, jak splnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který je stanoven zákonem pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci. Tito zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v poměru 4 % k celkovému počtu zaměstnanců.

Existují tři způsoby, jak tento požadavek splnit:

  1. Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
  2. Nákup služeb, zboží nebo zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění.
  3. Finanční odvod státu.

Výhody náhradního plnění

  • Pomůže vám splnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
  • Získáte užitečné služby nebo zboží.
  • Ušetříte na odvodech do státního rozpočtu.
  • Podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).

Nakladatelství Hanami podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením a nabízí možnost využití náhradního plnění prostřednictvím svého smluvního dodavatele: IČ 760 88 456

Poplatek za fakturaci s NP pro školy činí 7 % z hodnoty faktury.