Doložka k učebnicím pro 1. ročník

Vážená paní Mühlhauserová,

vyhovujeme Vaší žádosti a udělujeme schvalovací doložku souboru učebních materiálů určených pro výuku vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět pro 1. ročník ZŠ: S Pepou do školy, Školák Pepa 1, Školák Pepa 2, Čárymáry s Pepou, Pepova písanka 1-3.

Na rubové straně titulního listu učebnic uvádějte text schvalovací doložky v tomto doslovném znění:
”Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-14429/2020-5 dne 1. 7. 2020 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.”