Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Na čem pracuji

Od začátku školního roku 2016/2017 mě nejvíc vytěžuje a zároveň naplňuje práce na ověřování pilotních učebních materiálů pro 1. ročník. Na projektu PEPOVINY (= sada učebních a metodických materiálů pro 1. ročník) spolupracuji s vyučujícími:

Všem spolupracovníkům upřímně děkuji za skvělou spolupráci, za sdílení odborných názorů, nápadů i zkušeností a hlavně za možnost navštěvovat v pilotních školách vyučovací hodiny a vidět práci žáků v reálu.

Ověřování materiálů probíhalo také ve školním roce 2017/2018. Z pilotních materiálů se kromě loňských škol učily navíc děti v ZŠ ZNOJMO PŘÍMĚTICE (dvě 1. třídy), ZŠ MAŠOVICE.

Na konci školního roku 2017 - 2018 vyšel 1. díl "PEPOVIN". Jmenuje se S PEPOU DO ŠKOLY  a je to integrovaná učebnice českého jazyka a prvouky pro září-říjen, pro "předčtenářské období".

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019 bych chtěla vytvořit konečné verze nových učebnic, vytisknout a připravit k prodeji na školní rok 2019 - 2020. 

Na ukázku prvních listů učebnice ŠKOLÁK PEPA 1 se můžete podívat v rubrice PUBLIKAČNÍ ČINNOST.