Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Pro koho lektoruji

Lektoruji pro všechny vzdělávací instituce a pedagogická centra v celé republice a také pro školy – jako tzv. akce na zakázku.

Vzdělávací instituce moje programy akreditují na ministerstvu školství a poté je prostřednictvím svých informačních kanálů nabízejí pedagogické veřejnosti v rámci své působnosti.

Školy si programy objednávají buď přes vzdělávací instituce ve svém regionu, nebo přímo u mě. Na obsahu programu se vždy domlouváme podle potřeb školy. Snažím se škole připravit program na míru tak, abych naplnila očekávání a potřeby dané školy.

Většina mých seminářů je určena učitelům 1. stupně ZŠ, případně učitelům přípravných tříd. Programy, týkající se problematiky naukových předmětů, jsou vhodné pro všechny učitele, kteří učí v 1. – 5. ročníku předměty patřící do oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT.

Nejbližší semináře

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

7. 6. 2023 8:30-17:30

Ostrava, Na hradbách

Seminář organizuje KVIC Nový Jičín. Na stránkách KVICu najdete všechny potřebné informace a podklady k přihlášení.

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

8. 6. 2023 9.00–15:00 hodin

Štefánikova 826/7, Nový Jičín

Seminář organizuje www.kvic.cz Na stránkách KVICu najdete všechny potřebné informace a podklady k přihlášení,

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU, 6 h.

14. 6. 2023 15.00-17.30

15. 6. 2023 15.00-17.30

online

V průběhu webináře bude hygienická přestávka 15 minut. Na závěr proběhne diskuse. Webinář vysíláme v MS Teams.

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU, 6 h.

20. 6. 2023 16.00-18:30

21. 6. 2023 16.00-18:30

online

V průběhu webináře bude hygienická přestávka 15 minut. Na závěr proběhne diskuse. Webinář vysíláme v MS Teams.