Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Pro koho lektoruji

Lektoruji pro všechny vzdělávací instituce a pedagogická centra v celé republice a také pro školy – jako tzv. akce na zakázku.

Vzdělávací instituce moje programy akreditují na ministerstvu školství a poté je prostřednictvím svých informačních kanálů nabízejí pedagogické veřejnosti v rámci své působnosti.

Školy si programy objednávají buď přes vzdělávací instituce ve svém regionu, nebo přímo u mě. Na obsahu programu se vždy domlouváme podle potřeb školy. Snažím se škole připravit program na míru tak, abych naplnila očekávání a potřeby dané školy.

Většina mých seminářů je určena učitelům 1. stupně ZŠ, případně učitelům přípravných tříd. Programy, týkající se problematiky naukových předmětů, jsou vhodné pro všechny učitele, kteří učí v 1. – 5. ročníku předměty patřící do oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT.

Nejbližší semináře

VÝUKA PRAVOPISU NA 1. STUPNI - webinář

20. 4. 2021 13:30h-17:00h, 30 min. přestáv

online, https://ccv.upol.cz/kurzy-detail/444

ZAMĚŘENO PŘEDEVŠÍM NA PRAVOPIS 1. A 2. ROČNÍKU, NA KONCOVKY PODST. JMEN A SHODU PODMĚTU S PŘÍSUDKEM

VÝUKA PRAVOPISU NA 1. STUPNI - webinář

22. 4. 2021 13:30h-17:00h, 30 min. přestáv

online, https://ccv.upol.cz/kurzy-detail/444

ZAMĚŘENO NA PRAVOPIS 1. A 2. ROČNÍK, KONCOVKY PODST. JMEN, SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM. TÉMA VYJM. SLOVA A PŘÍBUZNÁ SLOVA JE OBSAHEM SAMOSTATNÉHO WEBINÁŘE.

VYJMENOVANÁ SLOVA KROK ZA KROKEM - webinář

27. 4. 2021 12:30h-16:00h, 30 min. přestáv

online, https://www.kvic.cz/kurz/2334752100/Vyjmenovana_slova_krok_za_krokem_webinar

VÝUKA PRVOUKY V 1. ROČNÍKU

18. 5. 2021 8:30-15:30

OSTRAVA - Kocurková Renata [Renata.Kocurkova@kvic.cz]