Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Pro koho lektoruji

Lektoruji pro všechny vzdělávací instituce a pedagogická centra v celé republice a také pro školy – jako tzv. akce na zakázku.

Vzdělávací instituce moje programy akreditují na ministerstvu školství a poté je prostřednictvím svých informačních kanálů nabízejí pedagogické veřejnosti v rámci své působnosti.

Školy si programy objednávají buď přes vzdělávací instituce ve svém regionu, nebo přímo u mě. Na obsahu programu se vždy domlouváme podle potřeb školy. Snažím se škole připravit program na míru tak, abych naplnila očekávání a potřeby dané školy.

Většina mých seminářů je určena učitelům 1. stupně ZŠ, případně učitelům přípravných tříd. Programy, týkající se problematiky naukových předmětů, jsou vhodné pro všechny učitele, kteří učí v 1. – 5. ročníku předměty patřící do oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT.

Nejbližší semináře

VYJMENOVANÁ SLOVA KROK ZA KROKEM, 7.12.

7. 12. 2021 15:00-16:30 h.

8. 12. 2021 15:00-16:30 h.

online

SEMINÁŘ JE OBSAZEN. K DISPOZICI JE DALŠÍ TERMÍN 13. A 14.12.

VYJMENOVANÁ SLOVA KROK ZA KROKEM 13.12.

13. 12. 2021 13:30-15:00 hodin

14. 12. 2021 13:30-15:00 hodin

online

Jedná se o 1 webinář (4 vyučovací hodiny), rozdělený na 2 části. Tato přihláška platí na oba dny.

OSVĚDČENÉ POSTUPY, KDYŽ ČTENÍ NEJDE 5.1.

5. 1. 2022 16:00-17:30h.

6. 1. 2022 16:00-17:30h.

online

Jedná se o 1 webinář (4 hodiny), jedna přihláška je platná na obě části. Fakturu obdržíte mailem cca 2 týdny před konáním webináře. Po absolvování webináře Vám zašleme certifikát.