Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Konzultační a poradenská činnost

Nabízím základním školám a především učitelům 1. stupně ZŠ konzultační a poradenskou činnost

v problematice:

Tvorba (revize) obsahu vzdělávání – rozpracování výstupů

a učiva

Praktické zavádění čtenářských dílen na 1. stupni ZŠ

Zavádění učebních materiálů nakladatelství HANAMI do praxe

Rozbor a revize učebnic z hlediska obsahu

Nejbližší semináře

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU - webinář online

27. 3. 2023 15.30-18.00

28. 3. 2023 15.30-18.00

online

v průběhu webináře bude přestávka 15 minut Webinář vysíláme v MS Teams. Záznam neposkytujeme, slouží pouze pro kontrolu MŠMT

JAK LÉPE UČIT ČEŠTINU VE 2. ROČNÍKU ZŠ - seminář

18. 4. 2023 13:30-17:00 hodin

PPP FRANCOUZSKÁ, PRAHA

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU - seminář

19. 4. 2023 9.30–16:30 hodin

PPP FRANCOUZSKÁ, PRAHA

JAK LÉPE UČIT ČEŠTINU VE 3. ROČNÍKU ZŠ - seminář

20. 4. 2023 9:30-15:00

PPP FRANCOUZSKÁ, PRAHA