Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Konzultační a poradenská činnost

Nabízím základním školám a především učitelům 1. stupně ZŠ konzultační a poradenskou činnost

v problematice:

Tvorba (revize) obsahu vzdělávání – rozpracování výstupů

a učiva

Praktické zavádění čtenářských dílen na 1. stupni ZŠ

Zavádění učebních materiálů nakladatelství HANAMI do praxe

Rozbor a revize učebnic z hlediska obsahu

Nejbližší semináře

VYJMENOVANÁ SLOVA KROK ZA KROKEM, 7.12.

7. 12. 2021 15:00-16:30 h.

8. 12. 2021 15:00-16:30 h.

online

SEMINÁŘ JE OBSAZEN. K DISPOZICI JE DALŠÍ TERMÍN 13. A 14.12.

VYJMENOVANÁ SLOVA KROK ZA KROKEM 13.12.

13. 12. 2021 13:30-15:00 hodin

14. 12. 2021 13:30-15:00 hodin

online

Jedná se o 1 webinář (4 vyučovací hodiny), rozdělený na 2 části. Tato přihláška platí na oba dny.

OSVĚDČENÉ POSTUPY, KDYŽ ČTENÍ NEJDE 5.1.

5. 1. 2022 16:00-17:30h.

6. 1. 2022 16:00-17:30h.

online

Jedná se o 1 webinář (4 hodiny), jedna přihláška je platná na obě části. Fakturu obdržíte mailem cca 2 týdny před konáním webináře. Po absolvování webináře Vám zašleme certifikát.