Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Konzultační a poradenská činnost

Nabízím základním školám a především učitelům 1. stupně ZŠ konzultační a poradenskou činnost

v problematice:

Tvorba (revize) obsahu vzdělávání – rozpracování výstupů

a učiva

Praktické zavádění čtenářských dílen na 1. stupni ZŠ

Zavádění učebních materiálů nakladatelství HANAMI do praxe

Rozbor a revize učebnic z hlediska obsahu

Nejbližší semináře

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

18. 6. 2021 9.00–17.00 hodin

České Budějovice

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

21. 6. 2021 9.00–16.00 hodin

Plzeň

VÝUKA PRVOUKY V 1. ROČNÍKU

23. 6. 2021 9.00–16.00 hodin

Plzeň

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

20. 7. 2021 9.00–16.00 hodin

Olomouc

Do poznámky v online přihlášce uveďte, prosím, jestli MÁTE / NEMÁTE zájem o oběd ve školní jídelně v ceně cca 90 Kč. Částka za oběd bude vybírána v hotovosti při prezentaci. Upřesnění jídelníčku – týden před akcí.