Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Konzultační a poradenská činnost

Nabízím základním školám a především učitelům 1. stupně ZŠ konzultační a poradenskou činnost

v problematice:

Tvorba (revize) obsahu vzdělávání – rozpracování výstupů

a učiva

Praktické zavádění čtenářských dílen na 1. stupni ZŠ

Zavádění učebních materiálů nakladatelství HANAMI do praxe

Rozbor a revize učebnic z hlediska obsahu

Nejbližší semináře

JAK NA "TĚŽKÝ" PRAVOPIS; PSANÍ V 1. TŘÍDĚ

11. 8. 2020 10.-14.8.2020; 9:00 h-18:00 h;

ČELADNÁ, hotel Prosper, slobodnikova@hello.cz

NĚKOLIKÁTÝ ROČNÍK ÚSPĚŠNÉ LETNÍ ŠKOLY pořádané Vzdělávacím centrem Hello Ostrava

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

24. 8. 2020 9:00-17:30 h

PPP FRANCOUZSKÁ, PRAHA (www.blechova.cz)

LETNÍ ŠKOLA: V PŘÍPADĚ VELKÉHO ZÁJMU BUDOU 2 SKUPINY: 1. skupina: 24.8. Druhá skupina 25.8.

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

26. 8. 2020 9:00-17:30 h

Pardubice, maskova@ccvpardubice.cz

LETNÍ ŠKOLA

PSANÍ V 1. TŘÍDĚ

14. 9. 2020 9:00-16:00 h

SSŠ Brno, jarosova@sssbrno.cz

Náhradní termín za květen 2020