Kdo jsem

Stručný profesní životopis

 • Příjmení, jméno, titul: Mühlhauserová, Hana, PaedDr.
 • Rodné příjmení: Plachá
 • Rodný kraj
  • narodila jsem se v Olomouci
  • s rodiči jsem žila v Nákle
  • gymnázium jsem absolvovala v Litovli

Učitelské štace

 • učitelskou kariéru jsem zahájila v Luké, okres Olomouc (1984 – 1986)
 • od roku 1990 jsem učila v Miroslavi

Kontakty

Odborná a pedagogická kvalifikace

 • Dosažené vzdělání: VŠ - UP Olomouc (1981 – 1984)
 • Obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ, tělesná výchova
 • Současné pracoviště: OSVČ
 • Funkce: lektorka, autorka učebnic, odborná poradkyně a konzultantka v oblasti obsahu vzdělávání a metodiky pro vzdělávací oblasti ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE, ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 • Délka pedagogické praxe: 17 let

Další vzdělávání a absolvované kurzy 2006-dosud

 • vzdělávání pro lektory koordinátorů
 • kurz lektorských dovedností
 • kurz kritického myšlení; dramatické výuky; projektového vyučování
 • vzdělávání v tematicky integrované výuce a v kooperativní výuce
 • vzdělávání v metodách čtení v 1. ročníku; čtenářské dílny v praxi
 • vzdělávání ve způsobech hodnocení žáků