Co to jsou pracovní učebnice

Pracovní učebnice jsou koncipovány tak, že je v nich zpracováno jak učivo – definice, poučky, naučné texty k danému učivu, související ukázky z krásné nebo odborné literatury, tak také úkoly pro žáky. Žáci do nich píší.

Nejsou příliš obsáhlé, protože pracovní učebnice „obsahují pouze to, co má vidět a hlavně maximálně využívat žák ke svému učení.“ K výuce jsou naprosto dostačující, obsahují vše, co je dáno osnovami (RVP) a nejsou k nim potřebné žádné jiné učebnice, ani pracovní sešity (pokud není v popisu učebnice uvedeno jinak).

Vše, co potřebuje „vidět“ a mít připraveno učitel je rozpracováno v podrobných metodikách, ve kterých najdete:

  • přesný a podrobný obsah učiva, tj. výstupy RVP a k nim konkrétní cíle pro daný předmět a daný ročník;
  • přehled vhodných strategií k utváření jednotlivých kompetencí;
  • metody výuky (podrobný přehled a popis využitelných metod);
  • přehled průřezových témat integrovaných do dané učebnice;
  • podrobné rozpracování každé kapitoly s řešením úkolů v učebnici, tzn. další náměty k práci, úkoly k evokaci učiva, k uvědomění si významu i k reflexi učiva; zajímavosti, rozšiřující úkoly pro nadané žáky; praktické ukázky využití konkrétní metody z databáze popsaných metod;
  • ukázkové práce k testování a hodnocení žáků.