Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 info@hanami.cz

S PEPOU DO ŠKOLY

Publikace je momentálně nedostupná

S PEPOU DO ŠKOLY

Cena 77 Kč s DPH
Formát A4
Počet stran 76
První vydání 2016
Metodický průvodce ano

Pracovní sešit pro výuku na začátku 1. třídy (září - říjen, doporučeno na 6 - 8 týdnů podle úrovně třídy). Sešit obsahuje přípravu na čtení - rozvoj všech potřebných dovedností (sluchové a zrakové percepce, pravolevé a prostorové orientace, rozvoj slovní zásoby, myšlení, paměti). Součástí sešitu jsou také grafomotorická cvičení a úkoly z oblasti Člověk a jeho svět. Jedná se o integrovaný sešit pro výuky českého jazyka a prvouky.

Sešit respektuje roční období, tzn., že hlavní hrdina Pepa jde také poprvé do školy a prožívá zde mnohé události stejně jako žáci v prvních třídách. Úkoly jsou velmi rozmanité, koncipované tak, aby byly dostačující pro úplné začátečníky, ale smysluplnou práci zde najdou také žáci, kteří už např. umějí číst.

Po absolvování sešitu S Pepou do školy jsou děti celkově adaptovány na proces výuky a zároveň jsou velmi dobře připraveny na etapu čtení.

K sešitu existuje perfektně zpracovaná metodika s metodickým postupem výuky čtení a psaní a také s náměty na výtvarné, pracovní, hudební i pohybové aktivity k danému tématu. V metodice najdete také velmi cenné komentáře pilotujících učitelů a ukázky žákovských prací.

Celý pracovní sešit S Pepou do školy včetně metodiky najdete v elektronické podobě v sekci Na čem pracuji - pilotní soubory.

 

Související produkty