Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 info@hanami.cz

Pro koho lektoruji

Lektoruji pro všechny vzdělávací instituce a pedagogická centra v celé republice a také pro školy – jako tzv. akce na zakázku.

Vzdělávací instituce moje programy akreditují na ministerstvu školství a poté je prostřednictvím svých informačních kanálů nabízejí pedagogické veřejnosti v rámci své působnosti.

Školy si programy objednávají buď přes vzdělávací instituce ve svém regionu, nebo přímo u mě. Na obsahu programu se vždy domlouváme podle potřeb školy. Snažím se škole připravit program na míru tak, abych naplnila očekávání a potřeby dané školy.

Většina mých seminářů je určena učitelům 1. stupně ZŠ, případně učitelům přípravných tříd. Programy, týkající se problematiky naukových předmětů, jsou vhodné pro všechny učitele, kteří učí v 1. – 5. ročníku předměty patřící do oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT.

Nejbližší semináře

NOVÉ POSTUPY PŘI VÝUCE PRAVOPISU NA 1. STUPNI

25. 9. 2018 13:00 h - 17:00 h

Uherské Hradiště (agentura@blechova.cz)

VÝUKA VYJMENOVANÝCH SLOV NA 1. STUPNI

2. 10. 2018 14 - 17 hodin

Hodonín; Drahomíra Ševčíková [sevcikova@sssbrno.cz]

NOVÉ POSTUPY PŘI VÝUCE PRAVOPISU NA 1. STUPNI

3. 10. 2018 13:30 - 17:00 h

PŘEROV (marika.kopecna@upol.cz)

NOVÉ POSTUPY PŘI VÝUCE PRAVOPISU NA 1. STUPNI

9. 10. 2018 12:00 - 16:00 h

Vsetín (Pavel Bundil, agentura kps)