Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 info@hanami.cz

Pro koho lektoruji

Lektoruji pro všechny vzdělávací instituce a pedagogická centra v celé republice a také pro školy – jako tzv. akce na zakázku.

Vzdělávací instituce moje programy akreditují na ministerstvu školství a poté je prostřednictvím svých informačních kanálů nabízejí pedagogické veřejnosti v rámci své působnosti.

Školy si programy objednávají buď přes vzdělávací instituce ve svém regionu, nebo přímo u mě. Na obsahu programu se vždy domlouváme podle potřeb školy. Snažím se škole připravit program na míru tak, abych naplnila očekávání a potřeby dané školy.

Většina mých seminářů je určena učitelům 1. stupně ZŠ, případně učitelům přípravných tříd. Programy, týkající se problematiky naukových předmětů, jsou vhodné pro všechny učitele, kteří učí v 1. – 5. ročníku předměty patřící do oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT.

Nejbližší semináře

Jak učit dějepisné učivo na 1. stupni

26. 3. 2019 13:30 - 17:00 h

SSŠ Brno, jarosova@sssbrno.cz

Přijďte načerpat náměty a přesvědčit se, že i výuka dějin může být pro žáky zajímavá.

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

2. 4. 2019 9:00-16:00 h

FRÝDEK MÍSTEK - Šebestová Karin [Karin.Sebestova@kvic.cz](KVIC)

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

3. 4. 2019 9:00-16:00 h

OSTRAVA - Kocurková Renata [Renata.Kocurkova@kvic.cz]

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

4. 4. 2019 9:00-16:00 h

NOVÝ JIČÍN - Fiurášková Ilona [Ilona.Fiuraskova@kvic.cz]