Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 info@hanami.cz

Pro koho lektoruji

Lektoruji pro všechny vzdělávací instituce a pedagogická centra v celé republice a také pro školy – jako tzv. akce na zakázku.

Vzdělávací instituce moje programy akreditují na ministerstvu školství a poté je prostřednictvím svých informačních kanálů nabízejí pedagogické veřejnosti v rámci své působnosti.

Školy si programy objednávají buď přes vzdělávací instituce ve svém regionu, nebo přímo u mě. Na obsahu programu se vždy domlouváme podle potřeb školy. Snažím se škole připravit program na míru tak, abych naplnila očekávání a potřeby dané školy.

Většina mých seminářů je určena učitelům 1. stupně ZŠ, případně učitelům přípravných tříd. Programy, týkající se problematiky naukových předmětů, jsou vhodné pro všechny učitele, kteří učí v 1. – 5. ročníku předměty patřící do oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT.

Nejbližší semináře

Cesta ke čtenářské gramotnosti na 1. stupni - 2. část

23. 2. 2018 8:30 - 15:30h

kvic Opava, Krzywoňová Eva [Eva.Krzywonova@kvic.cz]

Cesta ke čtenářské gramotnosti na 1. stupni - 2. část

27. 2. 2018 8:00 h - 15 h

kvic Frýdek Místek, Šebestová Karin [Karin.Sebestova@kvic.cz]

Cesta ke čtenářské gramotnosti na 1. stupni - 1. část

2. 3. 2018 9 -16 hodin

Břeclav, Ludmila Ratajská [ratajska@sssbrno.cz]

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy, vlastivědy

6. 3. 2018 13:30 - 17:00 h

Brno, Hybešova (SSŠ Brno), jarosova@sssbrno.cz