Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 info@hanami.cz

Pro koho lektoruji

Lektoruji pro všechny vzdělávací instituce a pedagogická centra v celé republice a také pro školy – jako tzv. akce na zakázku.

Vzdělávací instituce moje programy akreditují na ministerstvu školství a poté je prostřednictvím svých informačních kanálů nabízejí pedagogické veřejnosti v rámci své působnosti.

Školy si programy objednávají buď přes vzdělávací instituce ve svém regionu, nebo přímo u mě. Na obsahu programu se vždy domlouváme podle potřeb školy. Snažím se škole připravit program na míru tak, abych naplnila očekávání a potřeby dané školy.

Většina mých seminářů je určena učitelům 1. stupně ZŠ, případně učitelům přípravných tříd. Programy, týkající se problematiky naukových předmětů, jsou vhodné pro všechny učitele, kteří učí v 1. – 5. ročníku předměty patřící do oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT.

Nejbližší semináře

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

19. 9. 2019 9:00-17:00 h

OLOMOUC, hana.blazkova@upol.cz

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

20. 9. 2019 9:00-17:00 h

PROSTĚJOV Kocourkova Nadezda (nadezda.kocourkova01@upol.cz)

VÝUKA PRAVOPISU NA 1. STUPNI

24. 9. 2019 13:30 - 17:00 h

SSŠ Brno, jarosova@sssbrno.cz

VÝUKA PRVOUKY V 1. TŘÍDĚ

25. 9. 2019 9:00-16:00 h

KLADNO, langrova@visk.cz