Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 info@hanami.cz

Konzultační a poradenská činnost

Nabízím základním školám a především učitelům 1. stupně ZŠ konzultační a poradenskou činnost

v problematice:

Tvorba (revize) obsahu vzdělávání – rozpracování výstupů

a učiva

Praktické zavádění čtenářských dílen na 1. stupni ZŠ

Zavádění učebních materiálů nakladatelství HANAMI do praxe

Rozbor a revize učebnic z hlediska obsahu

Nejbližší semináře

NOVÉ POSTUPY PŘI VÝUCE PRAVOPISU NA 1. STUPNI

25. 9. 2018 13:00 h - 17:00 h

Uherské Hradiště (agentura@blechova.cz)

VÝUKA VYJMENOVANÝCH SLOV NA 1. STUPNI

2. 10. 2018 14 - 17 hodin

Hodonín; Drahomíra Ševčíková [sevcikova@sssbrno.cz]

NOVÉ POSTUPY PŘI VÝUCE PRAVOPISU NA 1. STUPNI

3. 10. 2018 13:30 - 17:00 h

PŘEROV (marika.kopecna@upol.cz)

NOVÉ POSTUPY PŘI VÝUCE PRAVOPISU NA 1. STUPNI

9. 10. 2018 12:00 - 16:00 h

Vsetín (Pavel Bundil, agentura kps)