Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 info@hanami.cz

Konzultační a poradenská činnost

Nabízím základním školám a především učitelům 1. stupně ZŠ konzultační a poradenskou činnost

v problematice:

Tvorba (revize) obsahu vzdělávání – rozpracování výstupů

a učiva

Praktické zavádění čtenářských dílen na 1. stupni ZŠ

Zavádění učebních materiálů nakladatelství HANAMI do praxe

Rozbor a revize učebnic z hlediska obsahu

Nejbližší semináře

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

19. 9. 2019 9:00-17:00 h

OLOMOUC, hana.blazkova@upol.cz

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

20. 9. 2019 9:00-17:00 h

PROSTĚJOV Kocourkova Nadezda (nadezda.kocourkova01@upol.cz)

VÝUKA PRAVOPISU NA 1. STUPNI

24. 9. 2019 13:30 - 17:00 h

SSŠ Brno, jarosova@sssbrno.cz

VÝUKA PRVOUKY V 1. TŘÍDĚ

25. 9. 2019 9:00-16:00 h

KLADNO, langrova@visk.cz