Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 info@hanami.cz

Konzultační a poradenská činnost

Nabízím základním školám a především učitelům 1. stupně ZŠ konzultační a poradenskou činnost

v problematice:

Tvorba (revize) obsahu vzdělávání – rozpracování výstupů

a učiva

Praktické zavádění čtenářských dílen na 1. stupni ZŠ

Zavádění učebních materiálů nakladatelství HANAMI do praxe

Rozbor a revize učebnic z hlediska obsahu

Nejbližší semináře

Jak učit dějepisné učivo na 1. stupni

26. 3. 2019 13:30 - 17:00 h

SSŠ Brno, jarosova@sssbrno.cz

Přijďte načerpat náměty a přesvědčit se, že i výuka dějin může být pro žáky zajímavá.

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

2. 4. 2019 9:00-16:00 h

FRÝDEK MÍSTEK - Šebestová Karin [Karin.Sebestova@kvic.cz](KVIC)

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

3. 4. 2019 9:00-16:00 h

OSTRAVA - Kocurková Renata [Renata.Kocurkova@kvic.cz]

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

4. 4. 2019 9:00-16:00 h

NOVÝ JIČÍN - Fiurášková Ilona [Ilona.Fiuraskova@kvic.cz]