Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 info@hanami.cz

Konzultační a poradenská činnost

Nabízím základním školám a především učitelům 1. stupně ZŠ konzultační a poradenskou činnost

v problematice:

Tvorba (revize) obsahu vzdělávání – rozpracování výstupů

a učiva

Praktické zavádění čtenářských dílen na 1. stupni ZŠ

Zavádění učebních materiálů nakladatelství HANAMI do praxe

Rozbor a revize učebnic z hlediska obsahu

Nejbližší semináře

Cesta ke čtenářské gramotnosti na 1. stupni - 2. část

23. 2. 2018 8:30 - 15:30h

kvic Opava, Krzywoňová Eva [Eva.Krzywonova@kvic.cz]

Cesta ke čtenářské gramotnosti na 1. stupni - 2. část

27. 2. 2018 8:00 h - 15 h

kvic Frýdek Místek, Šebestová Karin [Karin.Sebestova@kvic.cz]

Cesta ke čtenářské gramotnosti na 1. stupni - 1. část

2. 3. 2018 9 -16 hodin

Břeclav, Ludmila Ratajská [ratajska@sssbrno.cz]

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy, vlastivědy

6. 3. 2018 13:30 - 17:00 h

Brno, Hybešova (SSŠ Brno), jarosova@sssbrno.cz