Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 info@hanami.cz

Konzultační a poradenská činnost

Nabízím základním školám a především učitelům 1. stupně ZŠ konzultační a poradenskou činnost

v problematice:

Tvorba (revize) obsahu vzdělávání – rozpracování výstupů

a učiva

Praktické zavádění čtenářských dílen na 1. stupni ZŠ

Zavádění učebních materiálů nakladatelství HANAMI do praxe

Rozbor a revize učebnic z hlediska obsahu

Nejbližší semináře

NOVÉ POSTUPY PŘI VÝUCE PRAVOPISU NA 1. STUPNI

29. 11. 2018 13:00 - 17:00

Uherské Hradiště (agentura@blechova.cz)

NÁHRADNÍ TERMÍN ZA NEMOC